Producten

BioGrondstoffen BV vermarkt duurzame grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van bossen en natuurterreinen. Hier vindt u meer informatie over onze producten.

Houtchips voor energiecentrales

Biowarmtecentrales zijn voor de productie van energie afhankelijk van een stabiele stroom biomassa. Voorspelbaarheid van de aanvoer en de prijzen zijn om begrijpelijke redenen belangrijk. Bij BioGrondstoffen BV hebben we ruime ervaring in het leveren van houtchips aan biomassacentrales. Samen met de aannemers in het veld hebben we een brede kennis opgedaan van de productie van deze chips en de kwaliteitseisen die gesteld worden.

Houtchips voor de vezelplaatindustrie

BioGrondstoffen BV levert houtchips aan de vezelplaatindustrie. Met name in de winterperiode kunnen we loofhoutchips zonder bladrestanten leveren. Deze chips zijn uitermate geschikt voor de verwerking tot vezelplaat, zeker als er per houtsoort of houtsoortgroep wordt geleverd. De chips kunnen in grote hoeveelheden worden vervoerd per vrachtwagen, trein of schip.  

Natuurgras

Lang was compostering de enige afvoerroute voor het natuurgras uit de Nederlandse natuurgebieden. Inmiddels zorgt BioGrondstoffen BV samen met afnemers voor een duurzamere bestemming. Van de 200.000 ton natuurgras die Staatsbosbeheer ieder jaar maait, komen enkele duizenden tonnen terecht in de verpakkingsindustrie.

Verpakkingsbedrijf Huhtamaki ontwikkelde samen met Newfoss eierdoosjes die voor de helft uit grasvezels bestaan. Ook als restproduct van bioraffinage zijn grasvezels geschikt voor gebruik in de kartonindustrie. Daarnaast leveren we natuurgrassen als grondstof voor de productie van biobrandstoffen en groene stroom.

Cookie-instellingen